80% Khách Hàng Vẫn Ở Nhà Đến Hết Năm 2021

Đại dịch Covid-19 tạo ra những cản trở to lớn đối với mọi ngành nghề trên Thế giới và đảo lộn cuộc sống bình thường. 57% khách hàng bị ảnh hưởng thu nhập sau đại dịch. Cùng intoWild khám phá các thay đổi và cơ hội phục cho du lịch Việt Nam.