Trường Phái Đạo Trà Ở Tây Tạng

Trà Tây Tạng, đặc biệt là trà bơ yak và trà ngọt, là một phần trong cuộc sống hàng ngày của người dân Tây Tạng. Bạn có thể tìm thấy họ với một tách trà trên tay vào buổi sáng, buổi chiều hoặc buổi tối. Nội dung chính Cũng giống như cà phê đối với […]